أنشودة أبجد حرف ط

هر گاه 28 حرف ابجد را بر روی کاغذ نوشته و کسی طالب علم باشد کاغذ را آب کشیده ،بخورد ذهن او قوی می گردد. Aug 26, 2021 · ۱) مراتب کبیره را به تعداد ابجد کبیر حساب می کنند(حروف تشدیددار را یک حرف به حساب می آورند به استثناء کلمه جلاله الله)٬ مثلا مرتبه ی کبیره الله(۶۶) و صمد(۱۳۴) است

2023-01-28
    مايقوي الاستيعاب و الفهم
  1. 1
  2. - Pressing on images in the games plays their song or says the word
  3. וידאו של YouTube